Zájem o příspěvek

Máte zájem vystoupit s vlastním příspěvkem? Kontaktujte nás na emailové adrese: training.cz@lr.org

Termín pro zařazení do programu je 14. července 2017.

Tematické zaměření příspěvků:

  • S jakými výzvami se setkaly certifikované organizace při přechodu na nové revize standardů, s jakými obtížemi se setkávaly a jak je vyřešily či řeší
  • Zajímavé příklady hodnocení nových požadavků standardů z certifikačních auditů a rozdílových analýz z pohledu auditorů LRQA
  • Jak se změnila odpovědnost managementu a systémových manažerů
  • Přizpůsobení auditního systému a přístup k auditu v prostředí změn