Přednášející

Můžete se těšit na tyto přednášející

Photo - Jiri Basta

Jiří Bašta
Lloyd's Register EMEA

RNDr. Jiří Bašta, Ph.D. pracuje ve společnosti LRQA 18 let, 
nejprve na pozici auditora a posléze Senior Lead Auditora
systémů managementu kvality a technického manažera.
Jako auditor je registrován v mezinárodní databázi
auditorů IRCA (International Register of Certified Auditors).
Pravidelně publikuje články k problematice systémů
managementu a přednáší na odborných konferencích.
Znamenacek

Jindřich Znamenáček 
Lloyd's Register EMEA

Ing. Jindřich Znamenáček, MBA působil ve společnosti
ČKD Kompresory, několik let přednášel na Českém vysokém
učení technickém v Praze, kde pracoval na výzkumných
projektech pro automobilový průmysl.  Od roku 1998 audituje
podle standardů systémů managementu kvality
pro automobilový průmysl. Od roku 2000 vedl pobočku Lloyd's 
Register Quality Assurance pro Českou republiku a Slovensko.
Anonym 100 x 100

Radek Socha   
SKF CZ, a.s.

Ing. Radek Socha je generálním ředitelem 
společnosti SKF CZ. Ve svém příspěvku 
účastníky seznámí s konkrétními příklady zavedení  
nových požadavků standardu ISO 9001:2015 
do života společnosti.  
Anonym 100 x 100

Ivan Miller    
Lloyd's Register EMEA

Ivan Miller je vedoucím auditorem  
a lektorem společnosti Lloyd's Register.  
Jeho hlavní oborem je zlepšování procesů na základě   
analýzy dat.  Jako konzultant, školitel a auditor
působil v desítkách českých i zahraničních společností.
Anonym 100 x 100

Barbora Kalinová     
Lloyd's Register EMEA

Barbora Kalinová je studentkou České zemědělské univerzity   
v Praze. V rámci svého příspěvku představí přístup   
implementaci revidovaných standardů z pohledu studentské    
praxe ve dvou typech organizací - státního výzkumného ústavu 
a organizace ze strojního průmyslu.