Přednášející

Můžete se těšit na tyto přednášející

Photo - Jiri Basta

Jiří Bašta
Lloyd's Register EMEA

RNDr. Jiří Bašta, Ph.D. pracuje ve společnosti LRQA 18 let, 
nejprve na pozici auditora a posléze Senior Lead Auditora
systémů managementu kvality a technického manažera.
Jako auditor je registrován v mezinárodní databázi
auditorů IRCA (International Register of Certified Auditors).
Pravidelně publikuje články k problematice systémů
managementu a přednáší na odborných konferencích.
Anonym 100 x 100

Radek Socha   
SKF CZ, a.s.

Ing. Radek Socha je generálním ředitelem 
společnosti SKF CZ. Ve svém příspěvku 
účastníky seznámí s konkrétními příklady zavedení  
nových požadavků standardu ISO 9001:2015 
do života společnosti.  
Anonym 100 x 100

Ivan Miller    
Lloyd's Register EMEA

Ivan Miller je vedoucím auditorem  
a lektorem společnosti Lloyd's Register.  
Jeho hlavní oborem je zlepšování procesů na základě   
analýzy dat.  Jako konzultant, školitel a auditor
působil v desítkách českých i zahraničních společností.
Anonym 100 x 100

Barbora Kalinová     
studentka České zemědělské univerzity

Barbora Kalinová je studentkou České zemědělské univerzity   
v Praze. V rámci svého příspěvku představí přístup   
implementaci revidovaných standardů z pohledu studentské    
praxe ve dvou typech organizací - státního výzkumného ústavu 
a organizace ze strojního průmyslu.
Anonym 100 x 100

Vladimír Velebný   
Contipro a. s.

Vladimír Velebný je generálním ředitelem a předsedou  
představenstva společnosti Contipro a. s. Společnost Contipro
je založená na inovacích. Každý rok uvádí na trh několik
nových nebo inovovaných produktů. Přitom postupuje podle
vlastních pravidel, která se opírají jednak o normy ISO 9001
a ISO 13485 a příslušné European Guidance. V příspěvku bude
prezentováno, jak vypadá celkový postup od výzkumu po výrobek.
Anonym 100 x 100

Jan Vybíral
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Jan Vybíral zodpovídá ve společnosti Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s. za platnost certifikace podle standardů ISO 9001,
ISO 14001 a ISO 50001.
Ve svém příspěvku se Jan Vybíral zaměří na úpravy v integrovaném
systému managementu VaK Hodonín, a.s. na základě nových požadavků
ISO 9001:2015 a 14001:2015. V příspěvku budou prezentovány výhody
nového systému oproti stavu před revizí norem.   
Anonym 100 x 100

Ing. Patrik Enge, Ph.D.   
Indet Safety Systems, a.s.

Patrik Enge je ve společnosti Indet Safety Systems, a.s.
zodpovědný za praktické zavádění požadavků revidovaného
standardu IATF 16949. Ve svém příspěvku představí své zkušenosti
s aplikací požadavků standardu IATF 16949:2016 ve společnosti, která
je výrobcem pyrotechnických bezpečnostních prvků
pro automobilový průmysl.
Anonym 100 x 100

Petr Kalina 
Lloyd's Register EMEA

Petr Kalina působí ve společnosti Lloyd's Register 
jako vedoucí lektor. Ve své předchozí praxi působil jako manager
OHS v mezinárodních firmách. Ve svém příspěvku Petr Kalina představí
změny, které nastanou ve standardu managementu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci (ISO 45001). 
Anonym 100 x 100

Ondřej Kreidl   
Glance Media, spol. s r.o.

Ondřej Kreidl ve svém příspěvku představí praktické ukázky 
využití datové analytiky. "Mediální operátor bez práce s daty nemůže
existovat. I přesto neustále objevujeme výhody a přednosti datové
analytiky. Všichni víme, že bez ukazatelů a jejich měření není možné řídit
efektivitu služeb ani výroby. Je to opravdu privilegium jen velkých
korporátních společností? Umíme vybrat ty správné ukazatele
a jak jsme na tom s interpretací dat? Nesbíráme
pouze bezhlavě data, která následně jen zvyšují náklady na provoz
IT architektury?" uvádí ke svému příspěvku Ondřej Kreidl.