LRQA Forum 2016

22. září 2016, Praha

Požadavky nových revizí ISO standardů v praxi  

Nejpoužívanější standardy ISO 9001 a ISO 14001 byly vydány a firmy získávají první zkušenosti s uplatňováním standardů managementu kvality v revidované verzi. Co přinesly nové standardy certifikovaným firmám? A jak se nové požadavky promítají do probíhajících revizí oborových standardů? 

Program letošního ročníku bude klást důraz na zkušenosti se zavedením změn v QMS a EMS v loňském roce. Součástí fóra budou informace o dopadech těchto revizí do oborových standardů, které se připravují.

Témata LRQA Forum:

  • Praktické zkušenosti se změnami v QMS a EMS – jak organizace aplikují požadavky na kontext organizace, leadership, management rizik a řízení změn 
  • Dopady revizí do oborových standardů – automobilový průmysl, letecký průmysl, zdravotnické prostředky, potravinářství, bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
  • Zkušenosti se řízením změn – jak certifikované organizace zvládly přechod na nové standardy? S jakými problémy se certifikované organizace potýkaly a jaké byly pozitivní dopady přechodu na nový standard.  

Co je LRQA Forum

LRQA Forum je každoroční setkání odborníků v systémech managementu. Na foru se seznámíte s novými trendy a zkušenostmi se systémy pohledem auditorů i auditovaných organizací.