LRQA Forum 2017

21. září 2017, Praha

Získané zkušenosti s revizemi standardů systémů managementu 

Období přechodu na nové požadavky revidovaných standardů systémů managementu se blíží ke konci. Organizace již získaly řadu zkušeností při jejich zavádění a nastavení do praxe. V letošním ročníku LRQA Forum se proto podíváme, k jakému posunu ve vnímání požadavků došlo od vydání nové revize ISO 9001 a ISO 14001, a to jak z pohledu certifikovaných společností, tak i z pohledu auditorů, kteří plnění požadavků posuzují. Zástupci certifikovaných organizací se podělí o své zkušenosti se zaváděním nových prvků systému, s jejich fungováním v praxi i s výzvami a překážkami, se kterými se setkaly nebo je stále překonávají. 

V průběhu fóra se dotkneme také změny, která nastala v roli systémových manažerů, jejichž úloha nyní spočívá v rozvoji přístupu založeném na řízení rizik a na řízení interface systému se zainteresovanými stranami.

Témata LRQA Forum:

  • S jakými výzvami se setkaly certifikované organizace při přechodu na nové revize standardů, jaké obtíže se objevily a jak je organizace vyřešily či řeší 
  • Zajímavé příklady hodnocení nových požadavků standardů z certifikačních auditů a rozdílových analýz z pohledu auditorů LRQA  
  • Jak se projevily revize v oborových standardech
  • Jak se změnila odpovědnost managementu a systémových manažerů
  • Přizpůsobení auditního systému a přístup k auditu v prostředí změn

Na základě zpětné vazby účastníků loňského fóra víme, že 98 % hodnotilo tuto akci jako přínosnou. Věříme, že na toto hodnocení navážeme také v tomto ročníku, který bude v pořadí již desátým – našim desátým setkáním s odborníky v oblasti systémů managementu.

Co je LRQA Forum

LRQA Forum je každoroční setkání odborníků v systémech managementu. Na foru se seznámíte s novými trendy a zkušenostmi se systémy pohledem auditorů i auditovaných organizací.