Program



8:30 - 9:30

Prezence účastníků

9:30 - 12:30

Programový blok č. 1
12:30 - 13:30
Oběd

13:30 - 15:30

Programový blok č. 2

15:15 - 15:30

Ukončení


Program Lloyd's Register Forum je na této stránce průběžně aktualizován. Sledujte tyto internetové stránky pro další upřesnění.