Program


8:30 - 9:30

Prezence účastníků

9:30 - 12:30

Úvod 
Jiří Welszar, Lloyd's Register

Industry 4.0 - Quality 4.0
Jindřich Znamenáček, Lloyd's Register

Integrace systému managementu podle nových standardů
Marek Bohatý, Czech Aerosol, a.s.

Integrovaný systém managementu ve firmě LEGO
Lenka Miklová, LEGO Production s.r.o.

Řízení rizik a příležitostí ve společnosti BORCAD CZ
Milan Baron, BORCAD CZ s.r.o.

Implementace nových standardů AQAP v ČR
Martin Dvořák, Ministerstvo obrany - Úřad pro obrannou
standardizaci, katalogizaci a státní ověřování

Integrace standardu ISO/TS 22163 do systému
společnosti BONATRANS GROUP

Christina Serafínová, BONATRANS GROUP a.s.

12:30 - 13:30
Oběd

13:30 - 15:30

Implementace systému pro řízení externího dodavatele
do integrovaného systému managementu
Petr Tomášek, Howden ČKD Compressors s.r.o.

Důležitost ISMS v automobilovém průmyslu
Peter Krajčinovský, U-SHIN Access Mechanism

ISO 45001 - integrovaný management system
Petr Kalina, Lloyd's Register 

PAS 99 - specifikace pro integraci systémů
Jiří Bašta, Lloyd's Register 

15:15 - 15:30

Ukončení a výdej osvědčení pro účastníky


Program Lloyd's Register Forum je na této stránce průběžně aktualizován. Sledujte tyto internetové stránky pro další upřesnění.