Přednášející

Můžete se těšit na tyto přednášející

Znamenacek

Ing. Jindřich Znamenáček, MBA  
Lloyd's Register EMEA

Ing. Jindřich Znamenáček, MBA, působil ve společnosti
ČKD Kompresory, několik let přednášel na Českém vysokém  
učení technickém v Praze, kde pracoval na výzkumných
projektech pro automobilový průmysl. Od roku 1998 audituje
podle standardů systémů managementu kvality
pro automobilový průmysl. Od roku 2000 vedl pobočku Lloyd's
Register Quality Assurance pro Českou republiku a Slovensko.  
Anonym 100 x 100

RNDr. Jiří Bašta, Ph.D.  
Lloyd's Register EMEA

RNDr. Jiří Bašta, Ph.D. pracuje ve společnosti LRQA 19 let,  
nejprve na pozici auditora a posléze Senior Lead Auditora 
systémů managementu kvality a technického manažera. 
Jako auditor je registrován v mezinárodní databázi 
auditorů IRCA (International Register of Certified Auditors). 
Pravidelně publikuje články k problematice systémů 
managementu a přednáší na odborných konferencích.

Anonym 100 x 100

Ing. Martin Dvořák, Ph.D.     
Ministerstvo obrany – Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci
a státní ověřování jakosti

Martin Dvořák má 30 letou zkušenost v oblasti 
zabezpečování kvality  pro obranu a bezpečnost. Podílel
se na tvorbě koncepce hlavních dokumentů včetně
zákona č. 309/2000Sb. Je členem Rady kvality ČR,
místopředseda Rady pro akreditaci a příslušných
výborů NATO.
Anonym 100 x 100

Ing. Peter Krajčinovský  
U-SHIN Access Mechanism

Ing. Peter Krajčinovský má 15 let zkušeností
v automobilovém průmyslu. 6 let působil jako manažer 
výrobních systémů (Lean, Six Sigma, VPS, PS) a 3 roky jako
manažer ISMS (Information Security Management Systém).   
Na své pozici byl zodpovědný za zavedení nových  norem
a požadavků souvisejících s ISMS a výrobními systémy v nadnárodní
organizaci půsbící v automobilovém průmyslu. Je certifikovaným
auditorem ISO 27001 a certifikovaným manažerem ISMS
podle ISO 27001. 
Ve svém příspěvku Peter Krajčinovský objasní požadavky automobilového
průmyslu na ISMS, včetně využití ISMS pro pokrytí požadavků nařízení
GDPR v automobilovém průmyslu a propojení na požadavky IATF. 
Anonym 100 x 100

Ing. Petr Tomášek  
Howden ČKD Compressors s.r.o.

Ing. Petr Tomášek je zástupcem vedení a jmenován pro oblast
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Petr Tomášek
je vedoucím projektu implementace ISO a OHSAS standardů
ve společnosti Howden ČKD Compressors s.r.o., interním
auditorem a odpovědnou osobou za řízení externích dodavatelů
v závodě.   
Příspěvek se zaměřuje na představení systému pro řízení externích
dodavatelů z pohledu naplnění požadavků integrovaného systému
managementu. Příspěvek pojednává o kritériích výběru a hodnocení
dodavatelů, které jsou pro intergovaný systém managementu
v Howden ČKD Compressors klíčové.  
Anonym 100 x 100

Lenka Miklová  
LEGO Production s.r.o.

Lenka Miklová pracuje s ISO standardy ve společnosti
LEGO production s.r.o. zhruba od roku 2006. Lenka Miklová
byla zodpovědná za zavádění QMS a EHS a za první certifikaci
lokálně v LEGO Kladno. V následujících letech pak za udržování
a zlepšování systémů lokálně ve spolupráci s korporátním
vedením a za postupné zavádění integrovaného systému
managementu.  Celkově pracuje Lenka Miklová ve firmě LEGO
od roku 2001 a to téměř stále v oddělení kvality.
Lenka Miklová seznámí účastníky fóra s aktuálním stavem IMS
ve společnosti LEGO a se změnami které společnost provedla
v rámci IMS. Ve svém příspěvku se zaměří také na to, jak se
ve společnosti LEGO snaží změny implementovat a systém
stále vylepšovat.  
Anonym 100 x 100

Ing. Petr Kalina, Ph.D. 
Lloyd's Register EMEA

Petr Kalina působí ve společnosti Lloyd's Register
na pozici Senior Trainer/Consultant. Ve své předchozí praxi působil
jako manager OHS v mezinárodních firmách. Ve svém příspěvku Petr Kalina
představí zkušenosti získané v souvislosti s vydáním nového standardu
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ISO 45001).
Anonym 100 x 100

Ing. Milan Baron  
BORCAD CZ s.r.o.

Milan Baron je ve společnosti BORCAD CZ s.r.o. zodpovědný
za nastavování a řízení firemních procesů a implementaci požadavků
certifikace IRIS. Ve svém příspěvku se Milan Baron zaměří na přístup
společnosti Borcad k rizikům a příležitostem a představí vlastní
zkušenosti s jejich řízením. 
Anonym 100 x 100

Ing. Christina Serafínová, Ph.D.   
BONATRANS GROUP a.s.

Christina Serafínová je zodpovědná za certifikaci všech
relevantních ISO standardů v oblasti kvality, OŽP a BOZP
ve společnosti BONATRANS GROUP. 
Ve svém příspěvku se zaměří na řízení kvality v oblasti železničního
průmyslu, kde se řídi jak normou ISO 9001, tak normou ISO/TS 22163,
 která nahradila tzv. IRIS. Novou normu a její požadavky bylo třeba
integrovat do stávajícího systému Společnosti. BONATRANS GROUP a.s.
byla první společností v ČR certifikovanou dle této normy.
Anonym 100 x 100

Marek Bohatý   
Czech Aerosol, a.s.

Marek Bohatý působí jako ředitel společnosti
Czech Aerosol, a.s. Ve svém příspěvku představí
řešení požadavků nových standardů - analýzu rizik,
kontext organizace, leadership v rámci uplatňování
integrovaného systému managementu
podle ISO 9001, ISO 13485, ISO 22716.