Přednášející

Můžete se těšit na tyto přednášející

Znamenacek

Jindřich Znamenáček  
Lloyd's Register EMEA

Jindřich Znamenáček působil ve společnosti
ČKD Kompresory, několik let přednášel na Českém vysokém  
učení technickém v Praze, kde pracoval na výzkumných
projektech pro automobilový průmysl. Od roku 1998 audituje
podle standardů systémů managementu kvality
pro automobilový průmysl. Od roku 2000 vedl pobočku Lloyd's
Register Quality Assurance pro Českou republiku a Slovensko.  
Ivan Miller - 2017

Ivan Miller  
Lloyd's Register EMEA

Ivan Miller je odborníkem na zlepšování procesů s pomocí dat.  
Jako poradce či školitel působil v desítkách českých i zahraničních
společností (jako jsou např. Škoda Auto, Česká spořitelna, Barum,
Automotive Lighting, Philips, AVX, Hella Autotechnik, Telefónica O2,
DEVRO, PPF). Ivan Miller je „senior member“ ASQ (American Society
for Quality) a byl certifikován jako „Master Six Sigma Black Belt“.
V roce 1998 absolvoval kurz vedoucích auditorů ISO 9000 ve Velké
Británii a v současné době působí jako vedoucí auditor LR.
V letech 1999 až 2001 prošel dlouhodobým školením v oblasti teorie
omezení a je licencovaným expertem na výrobní a logistická řešení
TOC. Ivan Miller se své inženýrské praxi zabýval jadernou
elektronikou, konstrukcí laboratorních přístrojů, metrologií
a automatizací výrobních procesů. Je autorem knížek „Kapesní
příručka Six Sigma“ a „DOE – návrh a analýza experimentu“ i skript
v oblasti Six Sigma a řízení procesů. Přednáší česky i anglicky.  

Miroslav Kohl - 2017

Miroslav Kohl  
Lloyd's Register EMEA

Miroslav Kohl je vedoucí školitel pro oblast systémů řízení kvality,
 Six Sigma, firemní strategie, procesního a projektového řízení,
analýzy dat, strategie vzdělávání a hodnocení jeho efektivity.
Jako školitel nebo poradce působil v řadě významných organizací.
Miroslav Kohl je absolventem VŠCHT, pracoval ve Fyzikálním
ústavu a byl členem několika mezinárodních výzkumných týmů.
Absolvoval dvouletý studijní program na Queen’s universitě v Kanadě.
Je autorem mnoha publikací v mezinárodních vědeckých časopisech,
 přednášel na universitách v Montrealu, Edmontonu a Los Angeles.
Absolvoval několik kurzů ukončených osobní certifikací: kurz pro
vedoucí auditory podle metodiky Lloyd’s Register Quality Assurance
ve Velké Británii, trénink v USA zaměřený na systémy řízení kvality
v automobilovém průmyslu QS 9000, program Six Sigma na universitě
Motoroly rovněž v USA a kurzy/workshopy projektového managementu
podle PMI v Dubai, UAE. Je certifikovaný Black Belt od ASQ a principal
auditorem QMS registrovaným IRCA.