Lloyd's Register Forum 2019

19. září 2019, Praha

Neustálé zlepšování 

Motto: „Úspěšné organizace se soustřeďují na neustálé zlepšování“ ISO 9000:2016. 

Přežití není povinné. Zlepšování není povinné. Ale zlepšování je nutnou podmínkou přežití. Dr. W. E. Deming

Cyklické oživení ve vyspělých ekonomikách je za svým vrcholem a jejich hospodářský výkon zpomaluje. Pro otevřenou ekonomiku České republiky je to jasný signál. Nedokážeme sice říci přesně kdy, ale v dohledné době budeme muset začít šetřit. Pro někoho to znamená škrtat výdaje, pro jiného to bude znamenat zvyšovat efektivnost a hledat cesty ke zvýšení spokojenosti zákazníků. Konec cyklického oživení s sebou vždy přináší zájem podniků o neustálé zlepšování.  Proto vás zveme na další ročník pravidelného fóra, na kterém si vyslechnete praktické zkušenosti z organizací, kde při neustálém zlepšování dosáhli zajímavých úspěchů nebo kde se používá inspirativních přístupů. Tak jako každý rok pro vás vybíráme přednášející, kteří se nebojí výzev, kteří za sebou mají prokazatelné úspěchy a jsou zároveň dobrými spíkry. 

Hlavním tématem letošního ročníku je neustálé zlepšování. To se stalo požadavkem ISO 9001 v roce 2000 a od té doby jsme viděli nepřebernou škálu přístupů. V některých společnostech dali k píchačkám krabici s výřezem na vhazování zlepšovacích nápadů, v jiných firmách věnovali velké částky do školení pracovních týmů a velké úsilí do řady projektů v oblasti Lean, Kaizen nebo Six Sigma. V řadě společností velmi dobře pracují s ročními cíli kvality, v jiných si tyto cíle pletou s měřitelnými ukazateli efektivnosti procesů.   

Zveme Vás na další ročník pravidelného fóra, na kterém se seznámíte s praktickými zkušenostmi z organizací, kde se podařilo v systémech managementu dosáhnout mimořádných úspěchů nebo kde se používá inspirativních přístupů.  

Doufáme, že Vás opět zaujmeme a budeme moci pokračovat v naší spolupráci formou tohoto otevřeného setkání úspěšných organizací a auditorů. 

Klíčová témata letošního ročníku:

  • Jaké jsou přístupy k neustálému zlepšování 
  • Jaké jsou náklady a přínosy těchto přístupů   
  • Aktuální vývoj v systémech managementu    

Co je LR Forum

LRQA Forum je každoroční setkání odborníků v systémech managementu. Na foru se seznámíte s novými trendy a zkušenostmi se systémy pohledem auditorů i auditovaných organizací.