Lloyd's Register Forum 2018

20. září 2018, Praha

Jak zvýšit výkonnost a omezit rizika propojením systémů managementu 

Zveme vás na další ročník pravidelného fóra, na kterém si vyslechnete praktické zkušenosti z organizací, kde se podařilo v systémech managementu dosáhnout mimořádných úspěchů nebo kde se používá inspirativních přístupů. 

Tak jak každý rok pro vás vybíráme přednášející, kteří se nebojí výzev, přemýšlí o způsobech, jak co nejefektivněji zavést a udržovat systémy managementu a kteří jsou zároveň dobrými spíkry. Na podzim tohoto roku již budou systémy managementu kvality všech našich klientů převedeny na ISO 9001:2015 a v některých organizacích využili tohoto přechodu k zásadní inovaci a zeštíhlení systému, který se tak stává uživatelsky přívětivější. Naši auditoři oslovili představitele těch organizací, které jsou v tomto úsilí příkladem. 

Hlavním tématem letošního ročníku je propojení více systémů managementu. V programu fóra budou představeny jak tzv. integrované systému managementu (QMS, EMS, OHS), ale také systémy managementu integrující požadavky norem oborově specifických. Metodickou pomoc v této oblasti přináší směrnice PAS 9, jejímž cílem je zlepšení ziskovosti, úspora zdrojů a nákladů, zjednodušení řízení rizik, zlepšení komunikace a reputace firmy.  

Doufáme, že vás opět zaujmeme a budeme moci pokračovat v naší spolupráci formou tohoto otevřeného setkání úspěšných organizací a auditorů. 

Klíčová témata letošního ročníku:

  • Integrace systémů řízení 
  • Aktuální vývoj v systémech managementu (vydání nové verze ISO 19011 pro auditování systémů managementu, nová verze ISO 31000, norma Corporate Social Responsibility ISO 26001, připravovaná norma ISO 20400:2017 Sustainable Procurement)   

Co je LRQA Forum

LRQA Forum je každoroční setkání odborníků v systémech managementu. Na foru se seznámíte s novými trendy a zkušenostmi se systémy pohledem auditorů i auditovaných organizací.