IT a bezpečnost informací

V oblasti informačních systémů a informačních technologií se klade velký důraz na bezpečnost, stabilitu a výkonnost. Oblast standardů zde nabízí řešení v oblasti systému managementu bezpečnosti informací, resp. systému managementu IT služeb.

Spolehlivé a bezpečné IT služby a informační systémy jsou pro většinu organizací životně důležité. Zásadními kritickými otázkami v této oblasti jsou: 

  • Systémová připravenost a schopnost reakce, která umožňuje kontinuitu provozu
  • Odpovědnost za zavedená řešení, která předchází systémovým hrozbám a zmírňují zranitelnost systému
  • Vyšší očekávání a požadavky zákazníků
  • Ekonomické dopady, které vyžadují vyšší efektivitu v rámci omezeného rozpočtu
  • Rostoucí globalizace dodávek a s tím související spletitost a složitost dodavatelů 
  • Přiměřená kontrola, která zajišťuje důvěrnost, integritu a dostupnost informací
  • Hrozba podvodu, sabotáže a virů